Make your own free website on Tripod.com

Zhou Xun's Profile Archives


 

 

   Name        :  Zhou Xun

Birthday    :  18th October 1976

Birthplace  :  Zhejiang (China)

Height       :  161 cm

Weight      :  41 kg

Education  :  Graduated from a school in Hang Zhou, studied traditional dances

 

 

Series

  

Hong Chu Fang

Tai Ping Tian Guo

Palace of Desire - won Golden Eagle Award for Best Actress

Kai Xin Jiu Hao

Yuan Lai Yi Jia Ren

Maid in Green

April Rhapsody

Symphony of the Rain

When Tangerines Ripen - won 2001 Chinese Lunar New Year TV Series Award for Favorite Actress

She Diao Ying Xiong Zhuan

The Beach

  

Movies

Gu Mu Huang Zhai

Nu Er Hong

Temptress Moon

Xiao Jiao Qi

Emperor and the Assassin

Suzhou River - won 15th Paris International Film Festival Award for Best Actress

The Days When Flowers Bloomed

Beijing Bicycle

Hollywood, Hong Kong

Beauty in Misty Rain

Balzac and the Little Chinese Seamstress

Baober in Love